top of page

Ledarskap för entreprenörer 

Chef, ledare och entreprenör – tre skilda roller du behöver hantera. Den 28 september börjar vårt chefsprogram för dig som entreprenör som vill utvecklas i ditt ledarskap.

Ledarskap för entreprenörer – plattform för tillväxt

Chef, ledare och entreprenör – tre vitt skilda roller du behöver hantera. Att vara entreprenör och samtidigt en god ledare är inte alltid enkelt eftersom det är olika drivkrafter och behov som styr. Som entreprenör har du en stark passion och övertygelse som skapar många möjligheter, men ibland också en del hinder.

Ett smidigt samspel ger dig förutsättningar att lyckas över tid – även när ni växer. Vi kommer att utforska de olika perspektiven och ger dig verktyg och insikter om både dig själv och vilka framgångsfaktorer du kan dra nytta av som entreprenör.

I det här programmet får du insikter om dina styrkor och utvecklingsmöjligheter kopplat till de olika rollerna och dina egna drivkrafter. Innan utbildningsstart svarar du på en utvärdering och får en personlig återkoppling på din ledarprofil utav en av handledarna.

Du kommer att få tillfälle att reflektera, öva och utbyta erfarenheter med andra entreprenörer. Du tar del av forskning och teorier som du omsätter i ditt praktiska ledarskap.

Innehåll:

 • Självkännedom – hur jag nyttjar mina styrkor på bästa sätt

 • Hur du får andra att se samma sak som du

 • Hur behålla företagskulturen när företaget växer

 • Betydelsen av transparens och feedback

 • Bli en bättre ledare genom att fokusera på dina medarbetares behov

 • Tillit till andra och släpp detaljkontrollen

 • Hur ni organiserar er när ni växer

 • Varför visionen är viktig

 • Hur skapa karriärvägar utan att du förlorar resurser

 • HR som resurs

 • När är det dags att släppa taget?

Pris 29 995 SEK per deltagare (1 heldag och 3 halvdagar) inklusive ledarprofil och individuell återkoppling från utbildningsledarna. Priset är exkl moms.

Datum: 28 september 08.30-16.00, 13 oktober, 27 oktober, 24 november 08.30-12.00

Plats: Maquire, Mässans Gata 18, Göteborg.

 

Kort om oss som håller i utbildningen:

Gunilla Thulin har över 20 års erfarenhet som VD och entreprenör. Har arbetat med ledar- och ledningsgrupputveckling över 10 år och är utbildad coach och certifierad i en rad olika personlighets- och motivationsverktyg.

Catharina Sjögren har lång erfarenhet av praktiskt arbete med ledningsgrupper. Hon har egen ledarerfarenhet som VD och affärsområdeschef och har arbetat och utbildat i ledningsgruppsutveckling i över 20 år. Hon har också en mängd certifieringar inom ledningsgruppsutveckling, förändringsledning och beteendevetenskap.

bottom of page