top of page
tidwell.png

Våra Tjänster

Team & Organisation
Individuell Ledarskapsutveckling
Ledarutvärdeing
Kulturutveckling
Employer Branding

Styrelseutvärdering

Vid styrelseutvärdering hjälper vi er som extern part att utvärdera arbetsformer, effektivitet och hur väl man hanterar framtidsfrågor. Styrelseutvärdering bör ske regelbundet för att styrelsen ska kunna utveckla sitt arbete genom att identifiera sina svagheter och styrkor. Vad har fungerat bäst i styrelsearbetet och vad har fungerat sämre? Är rätt kompetenser på plats och är styrelsen fokuserad på rätt frågeställningar? ​

Ledningsgruppsutveckling

Undersökningar visar att cirka 80 % av ledningsgrupperna inte utnyttjar inte sin fulla potential. Vi ser också en tydlig koppling mellan lönsamhet och ledningsgruppens effektivitet. Ju effektivare och högpresterande ledningsgruppen är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och starkare employer branding. Därför är ledningsgruppens arbete allt viktigare för att skapa rätt förutsättningar för framgång – både internt och externt.

Vi utvärderar ledningsgruppen med ett skräddarsytt verktyg som ger svart på vitt vad som bromsar respektive gasar ledningsgruppen. Efter genomlysningen arbetar vi med de områden som är viktigt för att gruppen skall bli mer effektiv och värdeskapande. Allt bygger på 20 års forskning kring vad som skapar effektivitet i ledningsgruppen. Det är enkelt att förstå, går snabbt att genomföra och ger långsiktiga resultat.

Team & organisation

En arbetsgrupp måste kunna samarbeta och ha förtroende för varandra för att kunna leverera snabba resultat med rätt kvalitet. För att kunna lösa problem tillsammans handlar det om att utnyttja varandras kompetenser och olika erfarenheter, men också att förstå sig själv och hur jag kommunicerar. Tydliga mål, effektivt ledarskap och tydliga normer är andra faktorer som behöver finnas på plats. Vi hjälper er att utveckla högpresterande team som har tillit och respekt för varandra – oavsett om vi är lika eller olika varandra – och som också har förmågan att samverka effektivt med andra avdelningar inom företaget.

Individuell ledarutveckling

Vi investerar miljarder på olika ledarutbildningar, utan att egentligen identifiera vilka behov vi har. Anledningen är att det är ett enkelt sätt att motivera anställda men ger tyvärr många gånger kortsiktig effekt och det är sällan vi följer upp vad det egentligen ger.

Individuell ledarskapsutveckling ger dig exakt det som du behöver – på kort tid och med fokus på dina behov. Vi startar med en utvärdering för att sedan arbeta tillsammans med de områden som du behöver prioritera med fokus på att utveckla förmågan att leda sig själv, att leda andra och att driva verksamhet på både kort och lång sikt.

VD- och ledarutvärdering

Vid VD-utvärdering sätter vi fokus kring ledarskap, hur väl man har uppfyllt uppdraget, samarbetet med styrelsen och hur väl företaget utvecklas.

Utan regelbunden ledarutvärdering är det svårt att bli bättre i sitt ledarskap. Förutom ledarstil utvärderar vi sätt att kommunicera och ge feedback, hur man engagerar och motiverar medarbetare, vilken förebild man är för värderingar, kultur och affärsmannaskap. Vi utför även 360-analys där kollegor, medarbetare och chef får ge feedback på hur de ser på ditt ledarskap.

Outplacement

I en föränderlig värld behöver företag anpassa sig till omvärlden och förändra organisationen efter nya förutsättningar. Outplacement/karriärutveckling underlättar en svår process och slutresultatet blir en win-win lösning för alla parter. Vi erbjuder olika lösningar av outplacement anpassat efter företagets önskemål och individens förutsättningar. Via Maquire Group har vi tillgång till ett av Västsveriges största nätverk. Du får ett komplett paket med alltifrån skräddarsydd rådgivning, intervjuträning av seniora rekryteringskonsulter, ökad attraktivitet på LinkedIn till personligt stöd för att stärka självkänslan. Vi jobbar med konkreta och moderna verktyg som kortar startsträckan till nästa steg i karriären.

Kulturutveckling

De flesta företag idag har befintliga värderingar och en tydlig värdegrund, men det svåra är att arbeta med företagskulturen i vardagen. Vi startar med att utvärdera den befintliga kulturen och definiera om det finns ett gap mellan önskad och befintlig. Genom att engagera medarbetare och utveckla ledarna blir värderingarna en självklar del i vardagen.

Kulturutveckling kan uppfattas stort och svårt att greppa. Vi gör det enkelt och konkret och vår metod fungerar lika bra på små som medelstora bolag.

Employer branding

Företagets varumärke är lika mycket ett arbetsgivarvarumärke. Allt du gör och säger värderas av medarbetare, kunder och leverantörer. Och idag är allt transparent. Vill du behålla och attrahera rätt kompetens är det viktigt att arbeta med en tydlig strategi för employer branding. Vi startar med att göra en genomlysning för att tydliggöra förutsättningarna; vision, ledarskap, kultur, rykte och erbjudande. Därefter tittar vi på vilka kandidater ni behöver attrahera, hur vi når dem och med vilken kommunikation och i vilka kanaler. Lika viktigt är att säkerställa att allt man lovar verkligen håller och att era medarbetare känner igen sig i det.

Styrels och VD-utvärdering
Ledningsgrupp
Outplacement

Intressant! 

Det här vill

jag veta mer om.

bottom of page