top of page
Ledningsgruppbild.jpg

Utveckla din
ledningsgrupps förmåga

Vill du ha ut mer av ditt ledningsgruppsarbete? Den 11/10 har vi premiär för vårt chefsprogram där vi varvar forskning och teorier som du sedan omsätter i din egen ledningsgrupp. Klicka på knappen nedan för att anmäla intresse!

Utveckla din ledningsgrupps förmåga – och utveckla dig själv till en bättre ledare

Vill du ha ut mer av ditt ledningsgruppsarbete? Under tre halvdagar tar du del av vilka framgångsfaktorer som skapar en effektiv och högpresterande ledningsgrupp. Vi varvar forskning och teorier som du sedan omsätter i din egen ledningsgrupp med praktiska verktyg.

Vi utgår från en ledningsgruppsprocess som omfattar struktur, relationer och resultat.

Du får insikter om hur du som ledare kan påverka ditt eget ledarskap för att få önskat resultat i verksamheten. Med dessa insikter och verktyg kommer du att få betydligt större effekt av ditt ledarskap och ledningsgruppsarbete.

Utbildningens moment

  • Att lyckas i en komplex och oförutsägbar omvärld

  • Vanliga fallgropar och hur man undviker dem

  • Ledningsgruppens uppgift och roll – jobbar ni med rätt frågor?

  • Hur skapar vi en effektiv agenda?

  • Sammansättningen – hur viktig är den och hur påverkar den gruppens arbete?

  • Strukturer för effektivitet och dialog – hur öka tilliten i gruppen?

  • Laganda och kollektiv intelligens – dra nytta av olikheterna

  • Skapa genomförandekraft genom andra

Pris: 14 500 SEK/person exklusive moms.

Datum: 11 oktober, 25 oktober och 22 november, samtliga dagar: 08.30-12.00

Plats: Maquire, Mässans Gata 18, Göteborg.

 

Kort om oss som håller i utbildningen

Catharina Sjögren har lång erfarenhet av praktiskt arbete med ledningsgrupper. Hon har egen ledarerfarenhet som VD och affärsområdeschef och har utbildat i ledningsgruppsutveckling i över 20 år. Hon har också en mängd certifieringar inom ledningsgruppsutveckling, förändringsledning och beteendevetenskap.

Gunilla Thulin har över 20 års erfarenhet som VD och entreprenör. Har arbetat med ledar- och ledningsgrupputveckling över 10 år och är utbildad coach och certifierad i en rad olika personlighets- och motivationsverktyg.

Texten ledningsgrupp
bottom of page