Professional Outplacement

  • Kartläggning av nätverk

  • Optimering av LinkedInprofil

  • Motivationskartläggning

  • Förberedelse inför intervju 

  • Intervjuträning

  • Genomgång av CV och personligt brev

  • Handlingsplan

Kom igång med ett gediget 3 månaders program som innehåller tre möten med en personlig coach samt ett webinar. Medarbetaren får hjälp att kartlägga sitt nätverk och paketera sina erfarenheter och personliga egenskaper. Med ett attraktivt CV och sökbar LinkedInprofil samt intervjuträning kommer de att känna sig väl förberedda för mötet med ny arbetsgivare.