top of page

Catharina Sjögren – om att arbeta med utveckling av organisationer och ledare
Varför valde du att arbeta med utveckling av organisationer och ledare?


Från början handlade det mycket om att få möjlighet att ta del av många olika verksamheters utmaningar och vara med och påverka deras utveckling i rätt riktning. Det som idag gör mig mest glad när jag vaknar på morgonen och går till jobbet är mötet med människor, att få lyssna och ta del av andras utmaningar och framgångar och bidra till både stora och små förändringar.


Vilka förändringar upplever du att branschen har genomgått de senaste 10-15 åren?


Självklart har vi som organisationskonsulter påverkats av den förändring som skett i omvärlden med ökad förändringstakt och komplexitet. Nu finns det fler konsultbolag som konkurrerar på marknaden, vilket tillsammans med omvärldsfaktorerna har bidragit till att många blivit mer specialiserade och nischade. Vi har nog också blivit mer som partners till våra kunder där vi anpassar utveckling efter kundens specifika behov och önskemål för att verkligen bidra till kundens mål snarare än att sälja fördefinierade produkter och tjänster.


Men den största skillnaden som jag upplever är att allt fler kunder satsar på de mjuka faktorerna minst lika mycket som annan utveckling. Det finns en mycket större förståelse för vilken positiv effekt en välfungerande kultur med nöjda medarbetare, som känner sig sedda och som får utvecklas, verkligen har på resultaten.


I tuffare tider kan det vara extra utmanande att vara ledare, har du några tips att ge?


Som ledare kan den situation man befinner sig i se väldigt olika ut men en sak som kan vara bra att tänka på är kommunikation. Var transparant och öppen med hur läget är och vilka eventuella åtgärder som måste vidtas – uppmuntra medarbetare att dela sina tankar, oro och förslag på nya sätt att göra saker på. Förutom att anpassa verksamheten utifrån risker och utmaningar är det också viktigt att ta vara på möjligheterna som uppstår i tuffa tider. Ge feedback och uppskattning för ansträngningar som görs och agera god förebild själv.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page