top of page

Få fart på besluten – använd dig av era värderingar


Många företag satsar både tid och resurser på att utveckla och implementera sina värderingar, men det är inte lika vanligt att ledningsgruppen använder sig av värderingarna i sina beslut.

Ju större ett beslut är, desto viktigare är det att de rimmar med era värderingar. Fördelen med det är att det dels blir enklare att förklara för den övriga organisationen varför beslutet är fattat och när det går hand i hand med värderingarna är det också mer troligt att medarbetarna ”köper” och förstår förändringen och beslutet. Beslut och förändringar som är trycktestade med hjälp av värderingar skapar effektivitet i implementeringen. Och har ni inga uttalade värderingar i företaget – då är det verkligen dags att vi ses!

37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page