top of page

Få ut mer av din ledningsgrupp

Nästan hälften av alla ledningsgrupper upplevs ineffektiva. Några orsaker kan vara att man jobbar med fel frågor, lägger tid på ändlösa diskussioner och att beslut inte implementeras i organisationen.

Våra utvecklingsprocesser ger effekt. Vi sätter fingret på vad som hindrar er och vad ni behöver jobba med för att skapa större värde för er själva och resten av organisationen. Vill du bli bättre så måste du träna – men vad ska du träna på? Vi börjar med att kartlägga vad som driver ledningsgruppen och vad som bromsar den. Svaren vi får ut gör arbetet konkret och tydligt – med er affär i fokus. 

Samarbete, fokus på rätt frågor, effektivt resultat, mötesförberedelser, rätt kompetens är några av de kriterierna vi mäter. Det handlar lika mycket om vad vi presterar som ledningsgrupp och vår förmåga att få genomslagskraft i organisationen.

Eftersom det är olika framgångsfaktorer som gäller för en ledningsgrupp och en arbetsgrupp så måste ledningsgruppens arbete mätas utifrån de faktorer som gäller för dem. Med vårt verktyg får ni reda på om medlemmarna har samma syn på det ni är bra på, eller det som behöver utvecklas. Dessutom kan vi se hur ledningsgruppen står sig mot andra nordiska ledningsgrupper. Efter en utvecklingsinsats kan ni enkelt följa upp och mäta och se vilken effekt det har gett.40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page