top of page

Fördjupa dina insikter hur pandemin har påverkat er kultur

Uppdaterat: 26 maj 2021


Pandemin har ökat förändringstrycket och inneburit omfattande omställning och verklig transformation för många. Behovet av ett klimat där vi kan samskapa, föra dialog och lära av varandra har blivit än tydligare och vi har varit tvungna att frigöra oss från gamla tankemönster och låsningar för att överleva. Hur har detta då påverkat vår kultur? Vad ska vi stärka? Vilka föreställningar och värderingar hindrar oss?


Kanske är det dags att skapa en gemensam bild av hur alla uppfattar kulturen i en nulägesanalys. Vilka beteenden och värderingar karaktäriserar kulturen idag och upplever vi att kulturen stödjer vår resa framåt?


Det viktigaste för att du skall lyckas är att skapa delaktighet i form av dialog med dina medarbetare. Fördjupa dina insikter om hur dina medarbetares vardag och behov ser ut för att väcka rätt ”superkrafter” hos var och en. Varje värdegrund och kultur är unik och ska stödja verksamhetens övergripande syfte och strategier.


Vill du fördjupa dina insikter i hur pandemin påverkat er kultur? Ta 15 minuter med oss. Klicka här så hör vi av oss!

56 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page