top of page

Har kulturen förändrats? Och hänger det ihop med fenomenet quiet quitting?

Uppdaterat: 2 mars


Många organisationer har börjat inse att företagskulturen har förändrats. Kulturen byggs i allt vi gör i vardagen. Våra värderingar märks i vad vi prioriterar, vilka kriterier vi har när vi rekryterar, vad vi lägger tid på, vad som ges mest utrymme för när vi budgeterar och vilka destruktiva beteende ser vi mellan fingrarna på. Eftersom många av våra arbetssätt har förändrats under de senare åren påverkar de också vår kultur och våra grundläggande behov.


Med vår kulturmätning får du fram en tydlig och konkret bild på vilka personliga värderingar dina medarbetare har, hur samtliga uppfattar nuvarande kultur och önskad kultur. Är det stort gap mellan dessa tre så har ni förmodligen ett energiläckage, dvs att medarbetare lägger mer tid på annat än vad de borde göra.


Fenomenet ”quiet quitting” är en del av energiläckaget. Energiläckaget kommer inte alltid fram i medarbetarundersökningar eller andra temperaturmätningar. Så det finns en risk att du har en ”osann” bild av verkligheten medan energiläckaget växer och frodas utan att du har kontroll på det.


Det bästa med mätningen är att du ser vad energiläckaget består av och ganska snabbt kan hitta sätt att ”råda bot” på läckaget. Vi räknar också på vad energiläckaget kostar i reda pengar för er. Det finns många fördelar med en kulturmätning. Organisationer med en stark och sund kultur klarar kriser mycket bättre än de med stort energiläckage. De har också högre effektivitet, mindre personalomsättning och större förmåga till självledarskap. Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur det går till!

46 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page