top of page

Hur vi hjälper er bygga världens bästa ledningsgrupp

Att ha en ledningsgrupp är ett relativt modernt fenomen. På 70-talet var det vanligare att direktören själv beslutade vad som skulle göras, men när omvärlden började bli mer komplex insåg man att det blev svårare att ta beslut på egen hand. Under åren har den hierarkiska organisationen plattats till och många frågar sig om ledningsgruppen egentligen är tillräckligt effektiv och vad den har för existensberättigande.

Som vi ser det handlar det om att ledningsgruppen och dess medlemmar måste ha ett tydligt syfte och ett tydligt uppdrag och att alla vet varför man egentligen ingår i gruppen. Många ägnar alldeles för mycket tid till att rapportera och informera – istället för att lösa de väsentliga frågorna. Ledningsgruppen har inget självändamål utan ska skapa mervärde och förutsättningar för resten av organisationen. Tydliga roller och ansvar är också viktigt. När det sitter blir det också tydligt vilka frågor och beslut som hör hemma i ledningsgruppen – men också vilka frågor och beslut ledningsgruppen skall skicka vidare i organisationen.

En ledningsgrupp ska vara proportionerligt stor till sitt syfte och frågorna den ska hantera, men viktigare är mångfalden. Olika erfarenheter ger bättre kvalitet på beslut, för om alla är i samma ålder, har samma kön och samma bakgrund kommer vi inte att klara av att hantera dagens komplexitet och utmaningar. Därför måste ledningsgruppen träna på och vara trimmad för att klara den typ av utmaningar deras organisation möter dagligen.

Visst låter det här som självklarheter? Men dessvärre är nästan hälften av alla ledningsgrupper ineffektiva. Under hösten och vintern kommer vi att berätta mer om hur vi jobbar med ledningsgruppsanalys för att forma högpresterande och effektivare ledningsgrupper.


35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page