top of page

Låt oss fokusera på det som inte fungerar, snarare än det som gör det

Samarbetsproblem suger energi och skapar osäkerhet i en arbetsgrupp, och det är vanligare än vad vi kanske vågar erkänna. I grund och botten handlar det om våra egna rädslor. Men om vi lär känna oss själva och förstår hur vårt beteende påverkar andra och hur andras beteende påverkar oss så bygger vi förtroende och tillit till varandra.

Vår metod syftar till att öka förståelsen för andra människor, deras beteende och försvarsmekanismer. Och när vi förstår andra människor så ökar tilliten och förtroendet. När vi förstår och litar på varandra tar vi också vara på varandras styrkor och nyttjar dem rätt istället för att projicera våra rädslor för att tappa kontrollen. Då släpper vi rädslan av att inte upplevas som tillräckligt kompetent eller att vara en i gänget. Samtidigt blir vi flexiblare och skapar större arbetsglädje som i sin tur förhindrar risken för utbrändhet.


Om du tror att vår metod för utveckling av organisationer och arbetsgrupper kan vara till gagn för ditt företag, kontakta oss, så berättar vi mer.

43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page