Likheter eller olikheter i ledningsgruppen?

Kaka söker maka heter det. Och det är inte ovanligt att ledningsgruppen består av en grupp individer med liknande kompetens, erfarenhet och bakgrund.

En anledning till att det blir så är att det är lätt att attraheras av de som har samma personlighet som man själv har. Men är det egentligen inte bra att man tänker ganska lika? Forskning visar på att ledningsgrupper som består av likasinnade är effektivare i sina beslut, men kvaliteten på besluten är vanligtvis sämre än för de ledningsgrupper som består av olika kompetenser och erfarenheter. Det blir mer diskussioner i en ledningsgrupp som inte är helt homogen, eftersom alla bidrar med olika perspektiv, men det kan i sin tur leda till relationskonflikter om man inte har förtroende och tillit till varandra. Det finns således inget universalsvar vilket som är bäst – det beror på individerna och vad man presterar tillsammans.76 visningar0 kommentarer

Tidwell ingår i Maquire Group tillsammans med Jerrie och Maquire.

GÖTEBORG: Mässans gata 18, 8 vån /  STOCKHOLM: Klarabergsviadukten 70 /  hello@tidwell.se031-303 30 57 Eller 073-549 99 00

  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook