top of page

Stora förändringar pågår i det tysta – har du koll på hur de påverkar din organisation?
Pandemin sätter allt större spår i organisationerna. Från början upplevde de flesta ledningsgrupper att arbetet fungerade till och med bättre än innan pandemin. Men efter ett år av isolering och distansarbete ser många att samarbete, innovation och strategiskt arbetet tar stryk – samtidigt som trycket från omvärlden ökar. Parallellt ser vi också att organisationskulturen har börjat förändrats –medarbetarna upplever att andra saker är viktigare nu än vad man tyckte för ett år sedan. Men den stora frågan är – har du koll på hur detta påverkar din organisation?


2021 blir övergångsåret där vi kan börja forma vår framtid och inte hela tiden navigera i nuet. Det är nu vi behöver kartlägga effekterna av pandemin – både när det gäller kultur, motivation och ledningsstrukturer – för att kunna ta nästa steg i det nya normala – men framför allt för att klara av att hantera de förändringar som vi står inför.

  • 80 procent av ledningsgrupperna utnyttjar bara 20 procent av sin fulla kapacitet

  • Ledningsgrupparbetet kan liknas som en maskin som kräver ständigt underhåll för att inte rosta eller som en rabatt som kräver regelbunden vattning och näring

  • Många grupper reflekterar inte över sin egen prestation och saknar systematisk uppföljning av sin prestation

  • Forskning visar att kontinuerlig ledningsgrupputveckling ökar effektiviteten med 25%.

Är du nyfiken på hur du kan mäta och följa upp prestation och förmåga i ledningsgruppen, men också vad du behöver sätta fokus på för att hantera ”det nya normala”? Vill du ha koll på vad som skapar engagemang och motivation i din organisation och hur du kan koppla det till era strategiska utmaningar och förändringar?


Boka gärna en teamsfika med oss så berättar vi mer om hur du kan få koll på hur pandemins konsekvenser påverkar din ledning och organisation – men också vad du kan göra för att få mer kraft och bränsle till det ni står inför.

114 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page