top of page

Tidwell växer


Catharina har mångårig erfarenhet av organisationer och grupper i förändring/utveckling, både utifrån ett eget ledarperspektiv och som managementkonsult. Uppdragen har bland annat handlat om genomlysningar av organisationer, ledningsgruppsutveckling, chefshandledning, kulturutveckling och mål- och strategiutveckling. Catharina kommer senast från Corechange.


Hur känns det att vara på Tidwell och vad är ditt intryck av Maquire Group?

Det är en förmån att få vara en del av ett bolag med så professionella och kompetenta kollegor. Jag har mötts av omtanke, nyfikenhet och en tydlighet kring förväntningar som bidrar till en miljö där jag kan bidra och utvecklas. Många organisationer står inför stora utmaningar och det känns inspirerande att kunna bidra till utveckling som krävs.


Vad kommer du och Tidwell att fokusera på framöver?

Jag kommer framåt att fortsätta arbeta med att utveckla framgångsrika och sunda organisationer med konkreta och mätbara verktyg som ger snabb effekt. Det skall vara enkelt, begripligt och roligt att jobba med oss – med en stark koppling till affären och verksamhetens mål. Vårt största fokus är ledar- och ledningsgrupputveckling för att skapa tydliga, handlingskraftiga och effektiva verksamheter inom både privat näringsliv som offentlig sektor.

60 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page