Utvecklas du som ledare i ledningsgruppen?

När du ingår i en ledningsgrupp har du två roller. Dels ansvarar du för helheten i företaget och dels för din egen funktion.

Din egen verksamhet arbetar du med varje dag medan arbetet i ledningsgruppen är kanske bara några timmar i månaden. För att utvecklas som ledare i en ledningsgrupp är det viktigt att skapa en trygg grupp där man kan ta hjälp av varandra och ha förtroende för varandras kompetenser. Den tryggheten kan bara den som leder gruppen skapa – eftersom hen har den formella makten. Vill du utveckla dina ledare i ledningsgruppen är det viktigt att skapa tillit till varandra och förståelse för våra olika personligheter och hur de påverkar oss.


10 visningar

Tidwell ingår i Maquire Group tillsammans med Jerrie och Maquire.

GÖTEBORG: Mässans gata 18, 8 vån /  STOCKHOLM: Klarabergsviadukten 70 /  hello@tidwell.se031-303 30 57 Eller 073-549 99 00

  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook