top of page

Varför Tidwell, och varför nu?

”Vi får inte ut full effekt av ledningsgruppen, jag är inte säker på att man förstår varför vi är här”

”Vi måste samarbeta bättre, vissa avmedlemmarna kommer inte överens”

”Vi fastnar i cykelställsfrågor och oändliga diskussioner”

“Vi har ingen laganda i ledningsgruppen,vi är inte samkörda. Alla lever sina egna liv”

”Tycker inte att alla är tillräckligt förberedda och jobbar inte heller med rätt frågor”

”Beslut som tas i ledningsgruppen verkställs inte alla gånger”

VARFÖR TIDWELL

Känner du igen dig?

Ledningsgruppens prestationsförmåga är viktigare än någonsin för att anpassa nya affärsmodeller i gamla strukturer, skapa effektivitet, attrahera rätt kompetens och skapa hållbart förtroende till både ägare, kunder och medarbetare.

 

Att arbeta med ledningsgruppens prestation ger utdelning för resten av organisationen. Är ledningsgruppen ineffektiv kan man räkna med att flera delar av organisationen bär på samma symptom. Det ena ger det andra. Så länge företaget visar på svarta siffror är det få som lyfter problemet, men i lågkonjunktur blir det extra tydligt – och då är det vanligtvis för sent.

Att mäta prestationsförmågan är som att göra en årlig hälsoundersökning. Idag mäter vi medarbetarengagemang, kundnöjdhet och  kvalitet – men sällan de faktorer som skapar förutsättningarna.

Att mäta effektiviteten i en ledningsgrupp kräver väldigt liten insats – men ger betydligt mer i utdelning. Det kan vi bevisa. Help me help you.

Intressant! Jag vill veta mer om hur jag skapar framgångsrika ledningsteam.

bottom of page