top of page

Utveckling av individ, ledare och 
ledningsgrupper som ger
mätbara effekter.

Med Tidwell utvecklar du medarbetare, team och ledare.
Vi arbetar med konkreta, mätbara och forskningsbaserade verktyg och metoder.

Resultatet blir större affärsnytta, bättre samarbete och högre engagemang.

NYTTAN MED TIDWELL

Vad får du av Tidwell?

Passion

Vi har passion att utveckla framgångsrika och sunda organisationer.

Konkreta verktyg

Vi använder konkreta och mätbara verktyg som ger snabb effekt.

Insikter

Tillfällen för reflektion och nya perspektiv.

Read More >

Lätt att förstå

Enkelt, begripligt och lustfyllt.

Möten med omtanke

Jordnära med en stor portion lyhördhet.

Read More >

"Utvärderingen och workshopen gav oss mycket mer än vad jag kunde föreställa mig. Jag är förvånad över att vi så snabbt kunde se ett resultat. Vi hade aldrig kunnat göra det här på egen hand - vi är väldigt nöjda."

Kommunchef för mellanstor kommun i Västsverige

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM TIDWELL

Kartläggning av ledningsgruppen

Mätning av ledningsgruppens prestation, styrkor och svagheter. 

Resultat och analys

Analysen visar hur effektiv ledningsgruppen är (jämfört med andra ledningsgrupper) och vad som behöver utvecklas.

Handlingsplan

Konkreta aktiviteter för att maximera gruppens effektivitet.

Träning

Sedan börjar träningspassen. Träningen kan ske enskilt eller i grupp. Några pass kanske ni vill driva själva, andra hjälper vi er med. Ledningsgruppens PT helt enkelt.

Uppföljning

Ett tydligt kvitto på hur väl gruppen har maximerat sin prestation efter träningspass.

HUR GÅR DET TILL I PRAKTIKEN?

Tydlig process.

Och tydliga leveranser. 

Tidwell är ett resultat av 1000 insikter

VAD ÄR TIDWELL?

Tidwell ingår i Maquire Group. Sedan 2012 har vi arbetat med att rekrytera över 1000 ledare till alla möjliga olika företag i Sverige. Vi har matchat de bästa kandidaterna med ledningsgruppens utmaningar och mål. Vi har fått nära kontakt med våra kunder och beställare och fått unika insikter i olika branschers och företags utmaningar från ett ledningsgruppsperspektiv. Vårt fokus har alltid varit att ledningsgruppen ska nå sin fulla potential. Det räcker inte med rätt människor, de ska jobba rätt tillsammans – och göra rätt saker! Under de här åren har vi blivit experter på vilka faktorer som skapar framgång i ledningsgruppen, men också vad som bromsar. Tidwell är resultatet av 1000 insikter. Vi hjälper er att öka effektiviteten i ledningsgruppen så att ni får en tydlig affärsnytta.

Intressant! Jag vill veta mer om hur jag skapar framgångsrika ledningsteam.

bottom of page